Резервоари
Водата от ямките често е замърсена с различни токсични вещества и може да съдържа
Voda iz bušotina često je kontaminirana raznim otrovnim tvarima i može sadržavati nečistoće i
Вода из бунара је често загађена разним токсичним супстанцама и може садржати ванземаљске нечистоће
Ravni ili zavojni oblik suhog toka može naglasiti značajke krajolika stranice Voda je tradicionalni
Прави или завојни облик сувог тока може нагласити карактеристике пејзажа локације Вода је традиционални
Правата или навита форма на сух поток може да подчертае характеристиките на ландшафта на
Fontana od betona pogodna je za moderne stilove pejzažnog dizajna Bilo koja fontana, čak
Фонтана од бетона је погодна за модерне стилове пејзажног дизајна Свака фонтана, чак и

map