rezervuarlar
Kuyulardan gelen su genellikle çeşitli toksik maddelerle kontamine olur ve yabancı cisimler ve patojenik
Kuru bir akışın düz veya sarım şekli, sitenin peyzajının özelliklerini vurgulayabilir. Su, Japon bahçesinin
Betondan yapılmış çeşme, peyzaj tasarımının modern stilleri için çok uygundur. En mütevazi bir boyutta

map